logotyp
Login

Užitečné informace

PLATBY

Platba stravného za dítě s celodenní docházkou  -  32,- Kč
Platba stravného za dítě s odkladem školní docházky  -  34,-Kč

Platba úplaty za předškolní vzdělávání  -  330,- Kč měsíčně        

Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí zákonný zástupce za dítě, které navštěvuje poslední ročník MŠ (tj. dosáhne v době od září do srpna 6 ti let) a dále zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakovaně dávky hmotné nouze, pěstounské péče, zvýšení příspěvku na péči (žádost o prominutí úplaty je k vyzvednutí u vedoucí stravovny).Úhrada za školní stravování a úplata za předškolní vzdělávání se platí v hotovosti u vedoucí stravovny. Termín platby je vždy včas oznámen na nástěnce ve škole, na internetových stránkách a na FB

Žádám zákonné zástupce dětí, aby platby obědů, úplaty za vzdělávání a divadla platili výhradně u paní ekonomky, kde podepíšete platbu a obdržíte potvrzení o zaplacení.

Pokud nebude paní ekonomka přítomna, je možné peníze předat ředitelce nebo zástupkyni školy.

Ve třídách u paní učitelky peníze nebudou přijímány.Zápis na školní rok 2021/2022

 

 

Zápis na školní rok 2021/2022

 

 proběhne dne 12. 5. 2021 od 8,00 do 12,00 hodin

Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 je docházka do mateřské školy povinná.

 

Zápis probíhá elektronicky - https://zapisms.usti-nad-labem.cz/

-      Vyplníte žádost

-      Vytisknete ji

-      Podepíšete

-      Necháte potvrdit žádost u lékaře

 

      Vše donesete do MŠ Pastelka v den zápisu 12. 5. 2021

V obálce předáte u dveří ředitelka – ekonomka

 

MŠ je zapojena do projektu MPSV - Operační program Potravinové a materiální pomoci – obědy zdarma

Kdo nemá možnost vyplnit elektronickou přihlášku, může si ji nechat vytisknout v MŠ za následujících podmínek, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

 Ve dne 15. 4. 2021   8,00 - 11,00

Sebou přinesete:

Kartu pojištěnce dítěte

Rodný list dítěte

Občanský průkaz rodiče

Na papíře napsané telefonní číslo rodiče a emailovou adresu (pokud ji používáte)

 

 

V mateřské škole je otevřena speciální třída SLUNÍČKO pro děti se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

 

- další informace na tel. čísle 724 099 844 nebo 47 550 71 52

 DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky ...
Více informací

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Pastelka

obrázek
Horní 195
Ústí nad Labem, 403 31
Telefon: 47 550 71 52
Telefon: 604 283 914
E-mail:
info@mspastelka-ul.cz
datová schránka: msswa88
IČO: 70 20 10 13
Provozní doba MŠ:
6,00 - 16,30
Ředitelka:
Bc. Gabriela Šťastná
Telefon: 724 099 844
E-mail:
reditelka@mspastelka-ul.cz
Na těchto stránkách se neuchovávají žádné citlivé informace.

Zřizovatel Ústí nad Labem

obrázek

NÁSTĚNKA

NOVINKY

Informace k prázdninovému provozu

Od 1. 7. začínají prázdniny. Předškoláci nemají povinnost docházky do MŠ. (není potřeba je omlouvat)

Stravné hrazené z projektu mají děti pouze do konce června, o prázdninách již ne.

1. července budou do MŠ přijaty pouze děti, které mají zaplacené stravné.

Úplata za vzdělávání je stanovena na měsíc červenec na 330,- Kč,
na měsíc srpen 0,-Kč.

Děti, které nebudou celý měsíc červenec docházet do MŠ, budou od hrazení úplaty osvobozeny.

PRÁZDNINY

MŠ Pastelka bude o prázdninách uzavřena od 26. 7. do 27. 8. 2021

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
HOME - MŠ Pastelka

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign