logotyp
Login

Užitečné informace

PLATBY

Platba stravného za dítě s celodenní docházkou  -  32,- Kč
Platba stravného za dítě s odkladem školní docházky  -  34,-Kč

Platba úplaty za předškolní vzdělávání  -  330,- Kč měsíčně        

Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí zákonný zástupce za dítě, které navštěvuje poslední ročník MŠ (tj. dosáhne v době od září do srpna 6 ti let) a dále zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakovaně dávky hmotné nouze, pěstounské péče, zvýšení příspěvku na péči (žádost o prominutí úplaty je k vyzvednutí u vedoucí stravovny).Úhrada za školní stravování a úplata za předškolní vzdělávání se platí v hotovosti u vedoucí stravovny. Termín platby je vždy včas oznámen na nástěnce ve škole, na internetových stránkách a na FB

Žádám zákonné zástupce dětí, aby platby obědů, úplaty za vzdělávání a divadla platili výhradně u paní ekonomky, kde podepíšete platbu a obdržíte potvrzení o zaplacení.

Pokud nebude paní ekonomka přítomna, je možné peníze předat ředitelce nebo zástupkyni školy.

Ve třídách u paní učitelky peníze nebudou přijímány.Zápis na školní rok 2021/2022

 

 

Zápis na školní rok 2021/2022

 

 proběhne dne 12. 5. 2021 od 8,00 do 12,00 hodin

Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 je docházka do mateřské školy povinná.

 

Zápis probíhá elektronicky - https://zapisms.usti-nad-labem.cz/

-      Vyplníte žádost

-      Vytisknete ji

-      Podepíšete

-      Necháte potvrdit žádost u lékaře

 

      Vše donesete do MŠ Pastelka v den zápisu 12. 5. 2021

V obálce předáte u dveří ředitelka – ekonomka

 

MŠ je zapojena do projektu MPSV - Operační program Potravinové a materiální pomoci – obědy zdarma

Kdo nemá možnost vyplnit elektronickou přihlášku, může si ji nechat vytisknout v MŠ za následujících podmínek, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

 Ve dne 15. 4. 2021   8,00 - 11,00

Sebou přinesete:

Kartu pojištěnce dítěte

Rodný list dítěte

Občanský průkaz rodiče

Na papíře napsané telefonní číslo rodiče a emailovou adresu (pokud ji používáte)

 

 

V mateřské škole je otevřena speciální třída SLUNÍČKO pro děti se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

 

- další informace na tel. čísle 724 099 844 nebo 47 550 71 52

 DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky ...
Více informací

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Pastelka

obrázek
Horní 195
Ústí nad Labem, 403 31
Telefon: 47 550 71 52
Telefon: 604 283 914
E-mail:
info@mspastelka-ul.cz
datová schránka: msswa88
IČO: 70 20 10 13
Provozní doba MŠ:
6,00 - 16,30
Ředitelka:
Bc. Gabriela Šťastná
Telefon: 724 099 844
E-mail:
reditelka@mspastelka-ul.cz
Na těchto stránkách se neuchovávají žádné citlivé informace.

Zřizovatel Ústí nad Labem

obrázek

NOVINKY

informace k nástupu dětí do MŠ od pondělí 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

obdrželi jsme do datových schránek z MŠMT upřesňující pokyny a informace ke znovuotevření mateřské školy od 12. 4. 2021.

Jsme si vědomi, že tato situace je složitá pro Vás i Vaše děti, ale i pro nás je tato situace nelehká. Musíme však dodržovat vládní nařízení a veškerou legislativu k provozu mateřských škol a určitě se budeme snažit minimalizovat problémy a komplikace v souvislosti s danou situací. Zároveň prosíme Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví. Věříme, že všichni společně toto nelehké období zvládneme.

Do MŠ nastupují od pondělí 12. 4. pouze předškoláci. Pokud se za současných podmínek rozhodnete ponechat nadále dítě, které plní povinnou předškolní docházku, doma, budeme toto Vaše rozhodnutí akceptovat a docházka na základě řádné omluvy Vašeho dítěte bude omluvena.

V tomto případě bude nadále pokračovat forma distanční výuky.

Podmínky k účasti v předškolním vzdělávání od 12. 4. 2021

1. dítě nemá příznaky onemocnění COVID -19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže – nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem; ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu – ucpaný nos, bolest hlavy).

2. dítě podstoupilo v MŠ ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 (dále jen „preventivní antigenní test“), který mu provedl zákonný zástupce nebo jiná osoba. Preventivní antigenní testy poskytuje škola. Dítě se prokáže negativním výsledkem tohoto vyšetření v MŠ – zákonní zástupci poté vyčkají výsledku preventivního antigenního testu (zpravidla 15 min.)

3. děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

4. děti budou ve třídách max. do počtu 15 dětí

Informace k testování

- místo k testování je ve vestibulu MŠ u vchodu ke Káčatům a Beruškám

- test budou provádět zákonní zástupci dítěte pod dohledem zaměstnance MŠ. Po otestování počkají 15 minut na výsledek na školní zahradě před vchodem do MŠ s řádnými rozstupy od ostatních nejméně 2m. Pokud bude test negativní, mohou předat dítě ke vzdělávání. Pokud bude test pozitivní, obdrží potvrzení od MŠ pro obvodního lékaře, který vypíše žádost k PCR testování. Pokud bude test neplatný, test se musí provést znovu. Prosíme rodiče, aby své děti na testování připravili a aby počítali s časovou rezervou 15 minut v den testování. Při testování je nutné dodržovat přísné hygienické podmínky (dezinfekce rukou, respirátor)

Výjimka z testování:

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Instruktážní video k testování testy LEPU, které škola obdržela https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních. https://testovani.edu.cz/

V případě dotazů nás kontaktujte

ředitelka Bc. Gabriela Šťastná 724 099 844

zástupkyně Bc. Pavlína Králiková 604 283 914
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 11.DUBNA 2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č.200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: dětí v mateřské škole. Pokud budou rodiče dětí potřebovat jakékoliv další informace, jsme dostupní na telefonech MŠ a messengeru.

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
HOME - MŠ Pastelka

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign