logotyp
Login

O nás - MŠ Pastelka

Zápis na školní rok 2021 - 2022 je ve složce Užitečné informace

stranka-berusky-22
stranka-kacatka-5
stranka-slunicka-23

Mateřská škola Pastelka

Mateřská škola PastelkaMateřská škola Pastelka v Ústí nad Labem byla otevřena roku 1988 a nachází se vedle základní školy nad sídlištěm Mojžíř. Děti jsou podle věku rozděleny do dvou tříd. Mladší děti – káčata, chodí do žluté třídy a děti 5-6ti leté – berušky, mají třídu červenou. V říjnu 2007 jsme otevřeli speciální třídu Sluníčka pro děti se zdravotním problémem. Děti v naší mateřské škole formou hry poznávají život v přírodě, své tělo, svět pohádek, své okolí, naše město a další tématické celky vycházející z RVP PV.
Na výzdobě celé školky se podílejí hlavně děti svými výtvory a kolektivními pracemi.
Veselá a kamarádská nálada, klidný a individuální přístup k dětem napomáhá vytvářet rodinnou a pohodovou atmosféru celého dne, ke které jistě výrazně přispívá i sehraný kolektiv pracovnic naší MŠ.
O káčata se starají paní učitelky Jitka Špitálníková, Romana Wagnerová a Martina Malevičová.
O berušky se starají paní učitelky Bc. Pavlína Králiková a Vendula Macáková
O sluníčka se starají paní učitelka Bc. Gabriela Šťastná (p. uč. Mgr. Pavlína Císařová není dočasně pro nemoc přítomna)a asistentky pedagoga Gerta Mihulková a Dita Pokorná
Nám všem se o přípravu jídla starají vedoucí stravovny Jarmila Drkalová a paní kuchařka Světlana Košnerová

O čisté prostředí naší mateřské školy Pastelka se stará školnice Lenka Potencová a uklizečka Michaela Balogová.

Předškoláci chodí plavat do Městských lázní. Děti z obou tříd chodí cvičit do tělocvičny v ZŠ Mojžíř.
Do školky zveme různá divadelní představení, kouzelníka, besedy o správném chování Smíš nesmíš , o správné péči o zuby Zdravý úsměv a další.
Berušky si pro mladší káčata připravují divadelní představení, na která si samy vytvoří loutky a nebo hrají pohádku v čepičkách a maskách.
Nově jsme ve spolupráci s předškolním klubem Stonožka v Mojžíři, Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Ústí nad Labem zařadili angličtinu s rodilou mluvčí Carol.

Chodíme s dětmi každé jaro do ZOO u nás v Ústí nad Labem, za zvířaty jezdíme také do Zooparku v Chomutově a do ZOO Děčín na ekofarmu do Slavošova nebo Dlouhou Louku.

Děti v MŠ získávají také řadu informací o zdravém životním stylu. Jsme zapojeni do projektu Cepík, za dětmi přijeli budoucí záchanáři nebo sportovci s ukázkami stolního tenisu, účastníme se sportovního utkání v hokejbale.

S velkou pomocí rodičů a rodiny děti pomáhají lesním zvířatům sběrem žaludů a kaštanů nebo sběrem víček z plastových lahví handicapovaným dětem.
Každý měsíc pořádáme tématický den. V září Červený a Žlutý den, kdy jsou děti pasovány na berušky, káčata a sluníčka.
V dalších měsících Sněhulákový den, drakiáda, karneval, Den podzimníčků, Indiánský den, Den pohádek, Kytičkový den, Pálení čarodějnic, Den pozdravů a další.

Pro rodiče a děti pořádáme výtvarné dílny.

Za dětmi chodí do školky každý rok také Čert a Mikuláš ve spolupráci se žáky ZŠ Mojžíř.

Slavíme s dětmi jejich narozeniny, svátky a při MDD soutěžíme o sladkosti a další drobné ceny.
Na vánoce najdou děti pod stromečkem spoustu dárků.

Ke konci školního roku se chodíme s předškoláky podívat do 1. třídy základní školy a předškoláci jsou pak pasováni na školáky.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Pastelka

obrázek
Horní 195
Ústí nad Labem, 403 31
Telefon: 47 550 71 52
Telefon: 604 283 914
E-mail:
info@mspastelka-ul.cz
datová schránka: msswa88
IČO: 70 20 10 13
Provozní doba MŠ:
6,00 - 16,30
Ředitelka:
Bc. Gabriela Šťastná
Telefon: 724 099 844
E-mail:
reditelka@mspastelka-ul.cz
Na těchto stránkách se neuchovávají žádné citlivé informace.

Zřizovatel Ústí nad Labem

obrázek

NOVINKY

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 11.DUBNA 2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č.200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: dětí v mateřské škole. Pokud budou rodiče dětí potřebovat jakékoliv další informace, jsme dostupní na telefonech MŠ a messengeru.

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
informace k nástupu dětí do MŠ od pondělí 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

obdrželi jsme do datových schránek z MŠMT upřesňující pokyny a informace ke znovuotevření mateřské školy od 12. 4. 2021.

Jsme si vědomi, že tato situace je složitá pro Vás i Vaše děti, ale i pro nás je tato situace nelehká. Musíme však dodržovat vládní nařízení a veškerou legislativu k provozu mateřských škol a určitě se budeme snažit minimalizovat problémy a komplikace v souvislosti s danou situací. Zároveň prosíme Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví. Věříme, že všichni společně toto nelehké období zvládneme.

Do MŠ nastupují od pondělí 12. 4. pouze předškoláci. Pokud se za současných podmínek rozhodnete ponechat nadále dítě, které plní povinnou předškolní docházku, doma, budeme toto Vaše rozhodnutí akceptovat a docházka na základě řádné omluvy Vašeho dítěte bude omluvena.

V tomto případě bude nadále pokračovat forma distanční výuky.

Podmínky k účasti v předškolním vzdělávání od 12. 4. 2021

1. dítě nemá příznaky onemocnění COVID -19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže – nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem; ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu – ucpaný nos, bolest hlavy).

2. dítě podstoupilo v MŠ ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 (dále jen „preventivní antigenní test“), který mu provedl zákonný zástupce nebo jiná osoba. Preventivní antigenní testy poskytuje škola. Dítě se prokáže negativním výsledkem tohoto vyšetření v MŠ – zákonní zástupci poté vyčkají výsledku preventivního antigenního testu (zpravidla 15 min.)

3. děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

4. děti budou ve třídách max. do počtu 15 dětí

Informace k testování

- místo k testování je ve vestibulu MŠ u vchodu ke Káčatům a Beruškám

- test budou provádět zákonní zástupci dítěte pod dohledem zaměstnance MŠ. Po otestování počkají 15 minut na výsledek na školní zahradě před vchodem do MŠ s řádnými rozstupy od ostatních nejméně 2m. Pokud bude test negativní, mohou předat dítě ke vzdělávání. Pokud bude test pozitivní, obdrží potvrzení od MŠ pro obvodního lékaře, který vypíše žádost k PCR testování. Pokud bude test neplatný, test se musí provést znovu. Prosíme rodiče, aby své děti na testování připravili a aby počítali s časovou rezervou 15 minut v den testování. Při testování je nutné dodržovat přísné hygienické podmínky (dezinfekce rukou, respirátor)

Výjimka z testování:

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Instruktážní video k testování testy LEPU, které škola obdržela https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních. https://testovani.edu.cz/

V případě dotazů nás kontaktujte

ředitelka Bc. Gabriela Šťastná 724 099 844

zástupkyně Bc. Pavlína Králiková 604 283 914
HOME - MŠ Pastelka

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign