logotyp
Login

REŽIM DNE NA TŘÍDĚ DĚTÍ 5 – 6,5 LETÝCH - Berušky

Časové určení je jen orientační, vychází se z individuálních potřeb dětí, vzhledem k počasí (v teplejším
období se více činností plánuje na pobyt venku) ...

6,00 – 8,00 volné činnosti - děti si dle své volby vyberou činnost

činnosti vedené učitelkou – příprava na téma týdne, tyto činnosti pokračují i po svačině, děti jsou ve skupině v počtu, aby byla činnost bezpečná a efektivní

hry v koutcích: kuchyňka, domeček, molitanové kostky, výtvarný kout, divadlo s čepičkami a maňásky
- zde děti dodržují domluvená pravidla, určují si další pravidla ohledně rolí, uklízejí při ukončení činnosti

stolní hry pro více dětí: pexeso, deskové hry, hádanky,

stolní hry pro jedno dítě: puzzle, skládanky, korálky, hřebíčky + geometrické tvary, mozaika, skládání pohledů, kuličkový labyrint, vyšívání, dřevěné skládanky – určování tvarů, barev, počtu, stínů ...

stavebnice: Lego, Cheva, Kvadra, kuličková dráha, Clics, Zoob ...

logické hry: Chytré blešky, Lokon, posloupnost děje v obrázcích
- u těchto her je nutná dopomoc a následná kontrola učitelky

individuální práce s dětmi: grafomotorika, opakování logopedických cvičení, zaměření se na potřebné procvičování

8,00 – 8,10 docházka

- děti počítají (počet dětí)

- opakování: dnů v týdnu ( jaký den byl včera, jaký bude zítra, když je dnes středa, co bude zítra, když je dnes pátek, co bylo včera ...), ročních období, názvů prstů, podle obrázků výslovnost, určování hlásky na začátku slova, vymýšlení slov na určenou hlásku, rytmizace slov a určování počtu slabik, určování polohy předmětu (nad, pod, nahoře, dole, vedle...), pravé – levé strany...

- v pondělí krátké vysvětlení tématu týdne

Při přechodech mezi činnostmi – upozorňovat děti na chůzi (zamezit běhání, střetu ve dveřích umývárny, přesuny po schodišti ...)

8,10 – 8,30 pokračování ranních činností, úklid

8,30 – 8,50 cvičení

rychlá část: běh, různé druhy chůze (po špičkách, patách, se skrčenými prsty - opičáci), pochod
- děti správně dýchají, nestrkají do kamarádů, nepovídají

cvičení: bez náčiní nebo s náčiním ( kruhy, drátěnky, tyčky, volanty, míčky, papírové koule, kroužky ...)
- protahování, procvičování a posilování svalů celého těla se zaměřením na určitou část těla každý den zvlášť
- zaměření na rytmizaci, koordinaci, určování polohy vzhledem ke svému tělu, P a L strany, provádění cviků dle slovních pokynů ...
- kontrola správného provedení cviků
- upozorňování na správné dýchání a držení těla během cvičení

pohybová hra: dle výběru dětí, dle náčiní se kterým se cvičilo – zopakování pravidel učitelkou nebo dětmi
- nácvik nové hry – vysvětlení pravidel, vyzkoušení, zda děti pravidla pochopily, samotná hra, určení vítěze, vyzdvihnout, že je důležité si hru užít a není potřeba vyhrát, pomoci dětem, které se nedokáží vypořádat s prohrou, vystřídat role, pokud je dětí hodně a není možno všechny vystřídat v hlavní roli, zdůraznit, že si hru zahrajeme znovu a vystřídáme se
klidová část: vydýchání
zhodnocení dětmi a učitelkou

- neustále připomínat bezpečné chování

8,45 – 9,10 hygiena, svačina

- děti zvládají, bez upozorňování, co následuje po cvičení a před svačinou (obout bačkory, dojít si na WC – kdo potřebuje, umýt ruce mýdlem)
- samy si nandají jídlo na talířek, vezmou si prostírání a odnesou na stolek
- přinesou si pití
- po svačině uklidí nádobí, utřou prostírání a uloží je
- umyjí si ruce, obličej

9,10 – 9,50 samostatné činnosti, činnosti vedené učitelkou

- pokračování v činnostech z rána, vystřídání dětí, plnění hlavních úkolů plánu

9,50 – 10,00 úklid, hygiena, příprava na pobyt venku

10,00 – 11,20 pobyt venku

11,30 – 12,00 oběd

12,00 – 14,00 příprava na odpočinek, odpočinek

- hygiena, převlečení do pyžama
- čtení pohádky
- odpočinek – děti, které neusnou ve 13,20 hodin vstávají, ostatní spí a vstávají individuálně
- 13,20 – 14,00 klidové činnosti dle výběru dětí, individuální činnosti

14,00 – 14,15 svačina

14,15 – 16,30 činnosti do rozchodu dětí domů

Zpět na hlavní výpis

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Pastelka

obrázek
Horní 195
Ústí nad Labem, 403 31
Telefon: 47 550 71 52
Telefon: 604 283 914
E-mail:
info@mspastelka-ul.cz
datová schránka: msswa88
IČO: 70 20 10 13
Provozní doba MŠ:
6,00 - 16,30
Ředitelka:
Bc. Gabriela Šťastná
Telefon: 724 099 844
E-mail:
reditelka@mspastelka-ul.cz
Na těchto stránkách se neuchovávají žádné citlivé informace.

Zřizovatel Ústí nad Labem

obrázek

NOVINKY

LETNÍ PROVOZ

Letní provoz budeme mít přerušen v době od 29. 7. do 30. 8. 2024
V době letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2024
- není povinná předškolní docházka
- není stravné hrazeno z projektu – stravné na měsíc červenec je potřeba uhradit do 30. 6. 2024 v částce 741,-Kč
- je stanovena úplata na částku 330,- Kč.
Pokud se nebude dítě po celou dobu účastnit vzdělávání, je úplata stanovena na částku 0,- Kč
- náhradní MŠ si zajišťuje zákonný zástupce sám – pokud potřebujete v době přerušení provozu náhradní MŠ, kontaktujte ředitelku, předá vám konkrétní informace

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji

obrázek

KAMEROVÝ SYSTÉM

PROSTOR ŠATNY U TŘÍDY BERUŠEK A KAČÁTEK JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZVUKOVÝM ZÁZNAMEM

Správcem zpracování je Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace. Informace o kamerovém systému je možno získat u ředitelky školy Bc. Gabriely Šťastné na telefonu 47 550 71 52 nebo na e-mailové adrese reditelka@mspastelka-ul.cz
HOME - MŠ Pastelka

Created by © 2014 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign