logotyp
Login

REŽIM DNE NA TŘÍDĚ DĚTÍ 5 – 6,5 LETÝCH - Berušky

Časové určení je jen orientační, vychází se z individuálních potřeb dětí, vzhledem k počasí (v teplejším
období se více činností plánuje na pobyt venku) ...

6,00 – 8,00 volné činnosti - děti si dle své volby vyberou činnost

činnosti vedené učitelkou – příprava na téma týdne, tyto činnosti pokračují i po svačině, děti jsou ve skupině v počtu, aby byla činnost bezpečná a efektivní

hry v koutcích: kuchyňka, domeček, molitanové kostky, výtvarný kout, divadlo s čepičkami a maňásky
- zde děti dodržují domluvená pravidla, určují si další pravidla ohledně rolí, uklízejí při ukončení činnosti

stolní hry pro více dětí: pexeso, deskové hry, hádanky,

stolní hry pro jedno dítě: puzzle, skládanky, korálky, hřebíčky + geometrické tvary, mozaika, skládání pohledů, kuličkový labyrint, vyšívání, dřevěné skládanky – určování tvarů, barev, počtu, stínů ...

stavebnice: Lego, Cheva, Kvadra, kuličková dráha, Clics, Zoob ...

logické hry: Chytré blešky, Lokon, posloupnost děje v obrázcích
- u těchto her je nutná dopomoc a následná kontrola učitelky

individuální práce s dětmi: grafomotorika, opakování logopedických cvičení, zaměření se na potřebné procvičování

8,00 – 8,10 docházka

- děti počítají (počet dětí)

- opakování: dnů v týdnu ( jaký den byl včera, jaký bude zítra, když je dnes středa, co bude zítra, když je dnes pátek, co bylo včera ...), ročních období, názvů prstů, podle obrázků výslovnost, určování hlásky na začátku slova, vymýšlení slov na určenou hlásku, rytmizace slov a určování počtu slabik, určování polohy předmětu (nad, pod, nahoře, dole, vedle...), pravé – levé strany...

- v pondělí krátké vysvětlení tématu týdne

Při přechodech mezi činnostmi – upozorňovat děti na chůzi (zamezit běhání, střetu ve dveřích umývárny, přesuny po schodišti ...)

8,10 – 8,30 pokračování ranních činností, úklid

8,30 – 8,50 cvičení

rychlá část: běh, různé druhy chůze (po špičkách, patách, se skrčenými prsty - opičáci), pochod
- děti správně dýchají, nestrkají do kamarádů, nepovídají

cvičení: bez náčiní nebo s náčiním ( kruhy, drátěnky, tyčky, volanty, míčky, papírové koule, kroužky ...)
- protahování, procvičování a posilování svalů celého těla se zaměřením na určitou část těla každý den zvlášť
- zaměření na rytmizaci, koordinaci, určování polohy vzhledem ke svému tělu, P a L strany, provádění cviků dle slovních pokynů ...
- kontrola správného provedení cviků
- upozorňování na správné dýchání a držení těla během cvičení

pohybová hra: dle výběru dětí, dle náčiní se kterým se cvičilo – zopakování pravidel učitelkou nebo dětmi
- nácvik nové hry – vysvětlení pravidel, vyzkoušení, zda děti pravidla pochopily, samotná hra, určení vítěze, vyzdvihnout, že je důležité si hru užít a není potřeba vyhrát, pomoci dětem, které se nedokáží vypořádat s prohrou, vystřídat role, pokud je dětí hodně a není možno všechny vystřídat v hlavní roli, zdůraznit, že si hru zahrajeme znovu a vystřídáme se
klidová část: vydýchání
zhodnocení dětmi a učitelkou

- neustále připomínat bezpečné chování

8,45 – 9,10 hygiena, svačina

- děti zvládají, bez upozorňování, co následuje po cvičení a před svačinou (obout bačkory, dojít si na WC – kdo potřebuje, umýt ruce mýdlem)
- samy si nandají jídlo na talířek, vezmou si prostírání a odnesou na stolek
- přinesou si pití
- po svačině uklidí nádobí, utřou prostírání a uloží je
- umyjí si ruce, obličej

9,10 – 9,50 samostatné činnosti, činnosti vedené učitelkou

- pokračování v činnostech z rána, vystřídání dětí, plnění hlavních úkolů plánu

9,50 – 10,00 úklid, hygiena, příprava na pobyt venku

10,00 – 11,20 pobyt venku

11,30 – 12,00 oběd

12,00 – 14,00 příprava na odpočinek, odpočinek

- hygiena, převlečení do pyžama
- čtení pohádky
- odpočinek – děti, které neusnou ve 13,20 hodin vstávají, ostatní spí a vstávají individuálně
- 13,20 – 14,00 klidové činnosti dle výběru dětí, individuální činnosti

14,00 – 14,15 svačina

14,15 – 16,30 činnosti do rozchodu dětí domů

Zpět na hlavní výpis

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Pastelka

obrázek
Horní 195
Ústí nad Labem, 403 31
Telefon: 47 550 71 52
Telefon: 604 283 914
E-mail:
info@mspastelka-ul.cz
datová schránka: msswa88
IČO: 70 20 10 13
Provozní doba MŠ:
6,00 - 16,30
Ředitelka:
Bc. Gabriela Šťastná
Telefon: 724 099 844
E-mail:
reditelka@mspastelka-ul.cz
Na těchto stránkách se neuchovávají žádné citlivé informace.

Zřizovatel Ústí nad Labem

obrázek

NOVINKY

informace k nástupu dětí do MŠ od pondělí 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

obdrželi jsme do datových schránek z MŠMT upřesňující pokyny a informace ke znovuotevření mateřské školy od 12. 4. 2021.

Jsme si vědomi, že tato situace je složitá pro Vás i Vaše děti, ale i pro nás je tato situace nelehká. Musíme však dodržovat vládní nařízení a veškerou legislativu k provozu mateřských škol a určitě se budeme snažit minimalizovat problémy a komplikace v souvislosti s danou situací. Zároveň prosíme Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví. Věříme, že všichni společně toto nelehké období zvládneme.

Do MŠ nastupují od pondělí 12. 4. pouze předškoláci. Pokud se za současných podmínek rozhodnete ponechat nadále dítě, které plní povinnou předškolní docházku, doma, budeme toto Vaše rozhodnutí akceptovat a docházka na základě řádné omluvy Vašeho dítěte bude omluvena.

V tomto případě bude nadále pokračovat forma distanční výuky.

Podmínky k účasti v předškolním vzdělávání od 12. 4. 2021

1. dítě nemá příznaky onemocnění COVID -19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže – nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem; ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu – ucpaný nos, bolest hlavy).

2. dítě podstoupilo v MŠ ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 (dále jen „preventivní antigenní test“), který mu provedl zákonný zástupce nebo jiná osoba. Preventivní antigenní testy poskytuje škola. Dítě se prokáže negativním výsledkem tohoto vyšetření v MŠ – zákonní zástupci poté vyčkají výsledku preventivního antigenního testu (zpravidla 15 min.)

3. děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

4. děti budou ve třídách max. do počtu 15 dětí

Informace k testování

- místo k testování je ve vestibulu MŠ u vchodu ke Káčatům a Beruškám

- test budou provádět zákonní zástupci dítěte pod dohledem zaměstnance MŠ. Po otestování počkají 15 minut na výsledek na školní zahradě před vchodem do MŠ s řádnými rozstupy od ostatních nejméně 2m. Pokud bude test negativní, mohou předat dítě ke vzdělávání. Pokud bude test pozitivní, obdrží potvrzení od MŠ pro obvodního lékaře, který vypíše žádost k PCR testování. Pokud bude test neplatný, test se musí provést znovu. Prosíme rodiče, aby své děti na testování připravili a aby počítali s časovou rezervou 15 minut v den testování. Při testování je nutné dodržovat přísné hygienické podmínky (dezinfekce rukou, respirátor)

Výjimka z testování:

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Instruktážní video k testování testy LEPU, které škola obdržela https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních. https://testovani.edu.cz/

V případě dotazů nás kontaktujte

ředitelka Bc. Gabriela Šťastná 724 099 844

zástupkyně Bc. Pavlína Králiková 604 283 914
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 11.DUBNA 2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č.200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: dětí v mateřské škole. Pokud budou rodiče dětí potřebovat jakékoliv další informace, jsme dostupní na telefonech MŠ a messengeru.

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
HOME - MŠ Pastelka

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign