logotyp
Login

Historie akcí

Akce na březen

AKCE NA BŘEZEN

 

 

 4. 3.                 Berušky – plavání                30,-

 

 5. 3.                 Berušky – Angličtina pro předškoláky    

 

18. 3.                Berušky – plavání                30,-

 

19. 3.                Berušky – Angličtina pro předškoláky

 

24. 3.               Cepík  – divadelní představení o zdravé výživě      50,-                                                                                

   

24. 3.   Přednáška pro všechny rodiče o zdravé výživě   

               - zdarma

               - od 15,30 hodin 

                - ve třídě u Berušek                           

 

Akce na únor

                  AKCE NA ÚNOR

 

 5. 2.                 Berušky – plavání                30,-

 6. 2.                 Berušky – Angličtina pro předškoláky 
  

 10. 2.               Berušky – Dopravní hřiště

 13. 2.               Berušky – Angličtina pro předškoláky

 18. 2.               Karneval

 19. 2.               Berušky – plavání                  30,-

 20. 2.              Divadlo Krabice                     50,- 

 27. 2.              Berušky – Angličtina pro předškoláky

akce na září

14.09. 2018
18. 9.  Červený a žlutý den - dopoledne pro všechny děti

           schůzka s rodiči Berušek 15,00 hodin

19. 9. schůzka s rodiči Kačátek 15,00 hodin

24. 9. placení stravného 6,00 - 14,30 hodin


AKCE NA BŘEZEN

 1.3. Angličtina – předškoláci

 

 7.3. Plavání                                  25,- Kč

– předškoláci podle seznamu 

 

 8.3. Angličtina – předškoláci

 

12.3. Sférické kino v MŠ                45,- Kč

- plaťte včas paní ekonomce

 

15.3. Angličtina – předškoláci

 

16.3.  Dopravní hřiště – předškoláci

 

21.3.  Plavání                                 25,- Kč

 

22.3.  Angličtina – předškoláci

29.3.  Angličtina – předškoláci

duben

6. 4. Angličtina

 

12. 4.  Plavání – berušky              25,- Kč

 

13. 4.  Angličtina

 

13. 4.  Hledání velikonočního zajíčka

 

20. 4. Angličtina

 

25. 4.  Fotograf v MŠ – viz plakát

 

26. 4.  Plavání – berušky             25,- Kč

 

27. 4.  Angličtina

28. 4. hokejbal  - berušky

AKCE NA LEDEN

 4.1. Plavání – předškoláci                25,- Kč

 

 9.1. Divadlo v MŠ – plaťte p. ekonomce   40,- Kč

 

10.1. Angličtina – předškoláci

 

17.1. Angličtina – předškoláci

 

18.1. Plavání – předškoláci                25,- Kč

 

24.1. Angličtina – předškoláci

 

25.1. „Sněhulákový den“– viz plakát

 

31.1. Angličtina - předškoláci

akce na listopad

1.11. angličtina
2.11. fotograf
3.11. myslivec a pes - kaštany a žaludy pro zvířátka
8.11. angličtina
9.11. plavání - určené Berušky
10.11. Lenčiny zpívánky
15.11. angličtina
22.11. angličtina
23.11. plavání
29.11. angličtinaAKCE NA ÚNOR


7.2. Plavání – předškoláci dle seznamu 25,- Kč

8.2. Divadlo ve školce
- plaťte včas paní ekonomce

13.2. Karneval – viz plakát

15.2. Angličtina – předškoláci

21.2. Plavání – předškoláci dle seznamu 25,- Kč

22.2. Angličtina

             AKCE NA ŘÍJEN

 3.10. Divadlo v MŠ

11.10. Angličtina - předškoláci

12.10. Plavání                               25- Kč

– berušky dle seznamu

18.10. Angličtina – předškoláci

19.10. Červený a žlutý den

- viz plakát 

25.10. Návštěva nemocnice

- předškoláci

26.10. Plavání                               25- Kč

– berušky dle seznamu 

AKCE NA ČERVEN

 1.6.  MDD – soutěže s odměnami

 2.6.  Divadlo v MŠ – děti ze ZŠ Trmice

 3.6.  Návštěva MŠ – předškoláci

 7.6.  Angličtina

 9.6.  Kouzelník                          40,- Kč

14.6.  Angličtina

15.6.  Rozloučení se školáky

21.6.  Angličtina

AKCE NA DUBEN

 

 5. 4. Angličtina

 

12. 4.  Angličtina

 

13. 4. Plavání – berušky podle seznamu     25,- Kč

 

14. 4. Fotografování dětí – viz plakát

 

19. 4. Florbal – vybrané Berušky

 

26. 4. Angličtina

 

27. 4. Plavání – berušky podle seznamu   25,- Kč

 

29. 4. čarodějný rej

BŘEZEN

2.3. Plavání – berušky                     25,- Kč

 

7.3. Angličtina – berušky

 

14.3. Angličtina – berušky

 

15.3.  Divadlo ve školce

         - plaťte včas paní ekonomce    40,- Kč

 

16.3. Plavání – berušky

 

21.3.  Angličtina – berušky

 

24.3.  Hledání velikonočního zajíčka

30.3. Angličtina - berušky

akce na únor

 2.2. Angličtina – předškoláci

 4.2. Den sněhuláků – viz plakát

 9.2. Dopravní hřiště – předškoláci

 16.2. Angličtina – předškoláci

 17.2. Plavání                           25,- Kč

 23.2. Angličtina – předškoláci

 25. 2. Sférické kino             55,- Kč

leden

12.1. Angličtina – předškoláci

13.1. Plavání                    25,- Kč

       – berušky dle seznamu

18.1. Divadlo v MŠ            40,- Kč

       - plaťte včas paní ekonomce

19.1. Angličtina – předškoláci

26.1. Angličtina – předškoláci

27.1. Plavání                   25,- Kč

         - berušky dle seznamu

na prosinec

 1.12.  Angličtina

 2.12.  Divadelní představení – hrají děti

          ze ZŠ Trmice

 4.12.  Mikulášská nadílka

 8.12.  Angličtina

 8.12.  Vánoční besídka – káčata

 9.12.  Plavání – berušky dle seznamu 20,- Kč

10.12.  Vánoční besídka – sluníčka

           Vánoční besídka – berušky

15.12.  Angličtina

LISTOPAD

3.11. Angličtina

 4.11. Návštěva myslivce – předání nasbíraných

         kaštanů a žaludů

10.11. Angličtina

11.11. Plavání – berušky dle seznamu          25,-

12.11. Divadlo v MŠ                                    40,-

          - plaťte včas paní ekonomce

18.11. Dopravní hřiště – předškoláci

         - beseda o bezpečnosti v dopravě

24.11. Angličtina

25.11. Plavání – berušky dle seznamu          25,-

ŘÍJEN

 

 

 6.10.  Návštěva nemocnice

                   - předškoláci

 8.10.  Divadlo                                  40,-

          - plaťte včas paní ekonomce

13.10.  Fotografování dětí

          - viz plakát

14.10.  Plavání – berušky dle seznamu    25,-

20.10.  Angličtina – předškoláci

22. 10. Kloboukový den - všechny děti
          plakát je v MŠ na nástěnce

27.10   Angličtina – předškoláci

 

ZÁŘÍ

22. 9. Červený a žlutý den - všechny děti 
         - Berušky budou mít červené oblečení
         - Kačátka a Sluníčka budou mít žluté oblečení

24. 9. od 15,30 hodin schůzka s rodiči dětí ze třídy Berušky 
         - účast všech rodičů je nutná

25. 9. vyšetření zraku přihlášených dětí 150,-Kč

28. 9. státní svátek - MŠ je uzavřena


Akce na duben

 3. 4. Hledání velikonočního zajíčka

  8. 4. Beseda pro rodiče o zdravé výživě

       - projekt „Cepík“ – od 16 hodin

 13. 4. Divadlo v MŠ                    35,- Kč

        - plaťte včas paní ekonomce

 20. 4. Angličtina

 21. 4. Fotografování dětí – viz plakát

 27. 4. Angličtina

 29. 4. Plavání

          – berušky dle seznamu  20,- Kč
 30. 4. čarodějnický rej

Akce na březen

AKCE NA BŘEZEN

 

3. 3. Cepík – plaťte paní ekonomce

 4. 3.  Plavání – berušky dle seznamu   20,- 

 9. 3.  Angličtina

16. 3.  Angličtina 

18. 3.  Plavání – berušky dle seznamu        20,-

23. 3.  Angličtina

24. – 25. velikonoční dílna pro děti a rodiče 20,-

31. 3.  divadlo Šikulka                                  40,-

akce na únor

2.2. Angličtina – předškoláci

 

 4.2. Plavání – berušky dle seznamu       20,- Kč

 

 9.2. Angličtina – předškoláci

 

16.2. Angličtina – předškoláci

 

18.2. Plavání – berušky dle seznamu       20,- Kč

 

23.2. Angličtina – předškoláci

 

24.2. Karneval – od 15,30  - viz plakát

krmíme ptáčky na školní zahradě

Akce na leden

Akce na leden

 5.1. Angličtina

 

 7.1. Plavání – berušky dle seznamu    20,- Kč

 

12.1. Angličtina

 

19.1. Angličtina

 

21.1. Plavání – berušky dle seznamu    20,- Kč

 

26.1. Angličtina

 

28.1. Sněhulákový den – viz plakát            

 na  dveřích

akce na měsíc prosinec

 1.12. Divadlo – děti ze ZŠ Trmice

 2.12. Schůzka s paní učitelkou ze ZŠ

           pro rodiče předškoláků

 5.12. Mikulášská nadílka ve školce

 8.12. Angličtina

 9.12. Vánoční besídka pro rodiče – káčátka

10.12.  Vánoční besídka pro rodiče – berušky

10.12. Plavání                               20,- Kč

11.12. Vánoční besídka pro rodiče – sluníčka

15.12. Angličtina

akce na měsíc listopad 2014

 3.11. Návštěva myslivce se psy – předání

         nasbíraných kaštanů

 3.11. Angličtina – předškoláci

10.11. Angličtina – předškoláci

12.11. Plavání – berušky dle seznamu  20,- Kč

13.11. Fotografování dětí  

         – viz plakát na dveřích

17.11. Angličtina - předškoláci

19.11. Divadlo ve školce                    40,- Kč

        - plaťte včas paní ekonomce

24.11. Angličtina – předškoláci

26.11. Plavání – berušky dle seznamu 20,- Kč

akce na měsíc říjen 2014

1.10. Plavání – berušky dle seznamu 30,- Kč

3.10. Návštěva policistů se psem

6.10. Angličtina – předškoláci

13.10. Angličtina – předškoláci

15.10. Plavání – berušky dle seznamu 30,- Kč

20.10. Angličtina – předškoláci

21.10. Plavání – berušky dle seznamu 30,- Kč

27.10. Angličtina – předškoláci

V říjnu chystáme tvořivou dílnu pro děti a rodiče, plakát s informacemi bude včas vyvěšen.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Pastelka

obrázek
Horní 195
Ústí nad Labem, 403 31
Telefon: 47 550 71 52
Telefon: 604 283 914
E-mail:
info@mspastelka-ul.cz
datová schránka: msswa88
IČO: 70 20 10 13
Provozní doba MŠ:
6,00 - 16,30
Ředitelka:
Bc. Gabriela Šťastná
Telefon: 724 099 844
E-mail:
reditelka@mspastelka-ul.cz
Na těchto stránkách se neuchovávají žádné citlivé informace.

Zřizovatel Ústí nad Labem

obrázek

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
HOME - MŠ Pastelka

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign