Login

Užitečné informace

PLATBY

Platba stravného za dítě s celodenní docházkou  -  32,- Kč
Platba stravného za dítě s odkladem školní docházky  -  34,-Kč

Platba úplaty za předškolní vzdělávání  -  330,- Kč měsíčně        

Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí zákonný zástupce za dítě, které navštěvuje poslední ročník MŠ (tj. dosáhne v době od září do srpna 6 ti let) a dále zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakovaně dávky hmotné nouze, pěstounské péče, zvýšení příspěvku na péči (žádost o prominutí úplaty je k vyzvednutí u vedoucí stravovny).Úhrada za školní stravování a úplata za předškolní vzdělávání se platí v hotovosti u vedoucí stravovny. Termín platby je vždy včas oznámen na nástěnce ve škole, na internetových stránkách a na FB

Žádám zákonné zástupce dětí, aby platby obědů, úplaty za vzdělávání a divadla platili výhradně u paní ekonomky, kde podepíšete platbu a obdržíte potvrzení o zaplacení.

Pokud nebude paní ekonomka přítomna, je možné peníze předat ředitelce nebo zástupkyni školy.

Ve třídách u paní učitelky peníze nebudou přijímány.Den otevřených dveří

nemáme stanoven Den otevřených dveří na konkrétní datum. Po dohodě předem můžete navštívit naši mateřskou školu kdykoliv Vám to bude vyhovovat.

Zápis na školní rok 2020/2021

Zápis na školní rok 2020 - 2021 proběhne dne 13. 5. 2020 od 8,00 do 14,00 hodin

Pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 je docházka do mateřské školy povinná.

Přijímáme děti od 2 let věku.

S sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a Váš občanský průkaz

- žádost o přijetí si můžete

1) vytisknout na stránkách  https://zapisms.usti-nad-labem.cz/

2) vytiskneme Vám ji  21. 4. 2020  a   5. 5. 2020     8,00 - 11,00

!!! potřebujete sebou kartičku pojištěnce dítěte !!!

V mateřské škole je otevřena speciální třída SLUNÍČKO                                    pro děti se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

Po telefonické domluvě se můžete přijít do školky podívat před zápisem.

Můžete  zavolat: mob. 724 099 844, tel. 47 550 71 52
DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky ...
Více informací

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Pastelka

obrázek
Horní 195
Ústí nad Labem, 403 31
Telefon: 47 550 71 52
Telefon: 604 283 914
E-mail:
info@mspastelka-ul.cz
datová schránka: msswa88
IČO: 70 20 10 13
Provozní doba MŠ:
6,00 - 16,30
Ředitelka:
Bc. Gabriela Šťastná
Telefon: 724 099 844
E-mail:
reditelka@mspastelka-ul.cz
Na těchto stránkách se neuchovávají žádné citlivé informace.

Zřizovatel Ústí nad Labem

obrázek

NÁSTĚNKA

Mateřská škola Pastelka bude podle usnesení z krizového štábu - Magistrát města Ústí nad Labem
od pondělí 16. 3. 2020 uzavřena do odvolání.

Rodiče, kteří potřebují žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, ať nás kontaktují. (FB - Messenger, SMS, telefon - 724 099 844, 604 28 39 14, mail - info@mspastelka-ul.cz)

Rodiče, kteří jsou zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s. a Zdravotní záchranné služby ÚK, p. o. o, mají možnost využít pro umístění jejich dítěte MŠ Větrnou

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
HOME - MŠ Pastelka

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign