Login

Povinně zveřejňované informace

1. Název: Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace

2.Důvod a způsob založení:

          Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem

          Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace

           Zřizovací listina 

3. Organizační struktura:

Mateřská škola se školní jídelnou

Počet tříd: 3 z toho jedna třída speciální

Počet dětí: 48 + 9

Počet zaměstnanců: 13

4. Kontaktní spojení:

4.1.  Kontaktní poštovní adresa: Horní 195, 403 31 Ústí nad Labem

4.2.  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Horní 195, 403 31 Ústí nad Labem

4.3.  Úřední hodiny: ve všední den zpravidla 10,00 – 12,00, případně dle domluvy

4.4.  Telefonní čísla: 47 550 71 52, 724 099 844, 604 283 914

4.5.  Číslo faxu: 47 550 71 52 

4.6.  Adresa internetové stránky: www.mspastelka-ul.cz

4.7.  Adresa e-podatelny: reditelka@mspastelka-ul.cz

4.8.  Další elektronické adresy: info@mspastelka-ul.cz, ekonomka@mspastelka-ul.cz

4.9.  IDDS: msswa88

5. Případné platby lze poukázat: 


6. IČ: 70 20 10 13

7. IZO: 600085040

8. Dokumenty: 
Školní vzdělávací program " Hrajeme si celý rok" - je k nahlédnutí v šatnách u tříd            
Školní řád
Výše úplaty

9. Žádosti o informace:
Informace lze získat ústně či písemně na adrese: Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace nebo elektronicky na adrese reditelka@mspastelka-ul.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Žádosti a stížnosti, návrhy a podněty lze podávat elektronicky na adresu: reditelka@mspastelka-ul.cz nebo písemně na výše uvedenou adresu

rozpočet na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
do předmětu emailové zprávy uveďte název školy
Ing. Martin Kolář, telefon + 420 777 150 317, e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz, www.metropolnet.cz

17. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

výroční zpráva 2019výroční zpráva 2019

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Pastelka

obrázek
Horní 195
Ústí nad Labem, 403 31
Telefon: 47 550 71 52
Telefon: 604 283 914
E-mail:
info@mspastelka-ul.cz
datová schránka: msswa88
IČO: 70 20 10 13
Provozní doba MŠ:
6,00 - 16,30
Ředitelka:
Bc. Gabriela Šťastná
Telefon: 724 099 844
E-mail:
reditelka@mspastelka-ul.cz
Na těchto stránkách se neuchovávají žádné citlivé informace.

Zřizovatel Ústí nad Labem

obrázek

NÁSTĚNKA

PRÁZDNINY


Mateřská škola Pastelka bude v době letních prázdnin uzavřena v době od 27. 7. do 28. 8. 2020

ochrana zdraví

Informace pro rodiče k nástupu dětí do školky po karanténě.
Mateřská škola Pastelka bude otevřena v pondělí 11. 5. 2020 od 6,00 hodin. S sebou přineste peníze na obědy.

1. první den musí přivést do školky dítě rodič, který podepíše čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte
2. na lístku bude napsané aktuální, funkční telefonní číslo, na které se kdykoliv během dne vždy dovoláme !!!
3. ráno při vstupu do budovy změříme dítěti teplotu a zhodnotíme jeho zdravotní stav
V případě příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid 19 nebude dítě přijato.
4. dítě musí ráno do školky přivádět osoba způsobilá v případě příznaků nemoci dítě odvést domů a postarat se o něj
5. v prostorách školky se budou rodiče zdržovat co nejkratší dobu, do budovy nebude vpouštěn větší počet osob najednou
6. rodiče nosí roušku stále
7. každé ráno použijí rodiče i děti u vchodu dezinfekci
8. podle doporučení MŠMT budeme s dětmi co nejvíce venku, proto žádáme rodiče o dostatek oblečení a náhradního oblečení
9. komunikace s rodiči bude probíhat převážně nekontaktně – sledujte stránky školky a Facebook

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
HOME - MŠ Pastelka

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign